Vision og Strategi

ITKonsulenten har en vision om at have tilfredse kunder som anvender deres IT ressourcer på en god måde så de får et fornuftigt udbytte af deres investering.

Kunden er i centrum af alle aktiviteter. Jeg varetager leverandørkommunikation og projektstyring med intentionen om, at kunden altid kan komme i kontakt med mig.